top of page

Privacyverklaring

Eat Grow Flow gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Als je gebruik maakt van diensten van Eat Grow Flow dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan: 

  • Naam 

  • Geboortedatum 

  • Adresgegevens 

  • BSN 

  • Telefoonnummer / mobiel nummer 

  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer) 

  • E-mailadres 

  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens 

 

Waarom is dat nodig? 

Eat Grow Flow heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. 

 

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. 

 

Hoe lang bewaren we u gegevens? 

Eat Grow Flow bewaart jouw persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). 

  

Delen met anderen 

Eat Grow Flow zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Eat Grow Flow heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.  

 

Eat Grow Flow zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Eat Grow Flow een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Eat Grow Flow blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens. 

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@eatgrowflow.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat. 

 

Beveiliging 

Eat Grow Flow neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het 
06-20102424 of via info@eatgrowflow.nl
 
Cookies 
Cookies accepteren 
Als u onze site volledig wilt gebruiken, dan is het nodig dat u onze cookies accepteert U kunt onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die u op uw eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze site. 
 
Cookies verwijderen of uitschakelen 
U kunt onze cookies eventueel uitschakelen. Houdt u er dan wel rekening mee dat onze website mogelijk niet optimaal werkt.  
 
Functionele cookies. 
CMS 
Wij maken gebruik van een CMS om de website te beheren en up-to-date te houden. Hiervoor worden een aantal cookies geplaatst om zo een goed werkende website te garanderen. Deze cookie(s) komen van onze website zelf en worden na maximaal 1 jaar verwijderd. 
 
Analyserende cookies. 
Google analytics 
Met google analytics meten wij hoe u de website bekijkt en hoe u bij ons terecht bent gekomen. Deze gegevens gebruiken wij om de website te verbeteren en/of te optimaliseren. Er is een bewerkersovereenkomst afgesloten en de gegevens worden anoniem verwerkt. Dit cookie komt van Google en wordt na maximaal 2 jaar verwijderd. 

 

Meer informatie 

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Eat Grow Flow kun je contact opnemen via telefoon 06-20102424, via info@eatgrowflow.nl.  
Postadres: Stationsplein 13A, 3818 LE Amersfoort  

 

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. 

bottom of page