top of page
Office desk

Werkwijze en vergoeding

Adres  & Openingstijden
 

Locatie: 

Stationsplein 13A,

Ingang 'De Conducteur'

Amersfoort, 3818 LE

 

Email:    info@eatgrowflow.nl
Telefoon: 06 - 20 10 24 24

Afspraken via video zijn ook mogelijk

Maandag      09:00-17:00
Dinsdag        13:00-20:00
Woensdag   10:00-14:00
Donderdag   08:00-15:00
Zaterdag op aanvraag
Heb je een specifieke wens? Neem dan contact op.

 

Consulten zijn uitsluitend op afspraak

Vergoeding, tarieven & belangrijke informatie

Wat moet ik meenemen bij een afspraak? 

 • Uw identiteitsbewijs 

 • Uw verzekeringsnummer/pas 

 • Als u een verwijzing van een arts hebt, neem deze mee (ik ben ook direct toegankelijk) 

 • Als u medicatie gebruikt graag een medicatielijst meenemen 

 • Als u diabetes heeft, graag uw diabetesdagboekje meenemen

Mogelijkheden voor vergoeding via de zorgverzekeraars:

Vergoeding uit de basisverzekering

De kosten van dieetadvisering bij medische redenen worden vergoed vanuit de basisverzekering voor 3 uur per kalenderjaar.

Voor zorg vanuit de basisverzekering betaal je eigen risico. In 2024 geldt een eigen risico van 385 EUR. Heb je het eigen risico nog niet gebruikt, dan betaal je dat eerst. Pas als het eigen risico op is, worden de drie uren vergoed.

 

Eat Grow Flow heeft contract met de volgende zorgverzekeraars:

 • Zilveren Kruis

 • Menzis

 • VGZ

 • CZ

 • ONVZ

 • DSW

 • ASR

 

Anvullende verzekering

Als je aanvullend verzekerd bent ontvang je soms extra uren dieetzorg. Det verschilt per zorgverzekeraar. Deze uren kun je gebruiken nadat de 3 uur vanuit de basisverzekering gebruikt zijn. Neem voor meer informatie contact op met je zorgverzekeraar. 

Ongecontracteerd dieetzorg / zelf betalen
Als je alle vergoede uren hebt gebruikt maar je hebt meer tijd nodig, kan je gebruik maken van het volgende proces. Dit geldt ook als je een verzekering hebt waarmee ik geen contract heb.

Het proces werkt dan als volgt: 

Ik stuur je direct de rekening voor het consult. Je betaalt deze rekening rechtstreeks aan mij. Je stuurt de nota ook naar jouw zorgverzekeraar en zij vergoeden deze gedeeltelijk. Hoeveel dat is, hangt af van welke zorgverzekeraar en zorgpolis je hebt. 

Ook kan het zijn dat jouw verzekering hiervoor een verwijzing van jouw arts nodig heeft. 

Wat betekent dit praktisch? Hier is een voorbeeld: 

 • Als op jouw factuur staat dat je 60 EUR moet betalen, betaalt je 60 EUR rechtstreeks aan mij. 

 • Als jouw zorgverzekeraar je 75% vergoedt, krijgt je 45 EUR terug als u de nota bij hen indient. 

 • Dat betekent dat je zelf 15 EUR uit eigen zak betaalt. 

 

Om te zien precies hoeveel jouw verzekering vergoed en of je een verwijzing nodig hebt of niet, moet je naar uw zorgpolis kijken bij de website van uw zorgverzekeraar of met hun bellen.  

 

Tarieven ongecontracteerd tijd 
Voor deze kosten ontvang je van mij een factuur per mail of per post. 
 
Voor zowel persoonlijke afspraken als telefonische/video-afspraken gelden de volgende tarieven 
Intake consult 60 min: € 80 
Vervolg consult 30 min: € 40 
Vervolg consult 15 min: € 20 
Individueel dieetvoorschrift per 15 min: € 20 

 

Toelichting behandeltijd 
De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten: 

 • Contacttijd: de tijd waarbij de cliënt aanwezig is. 

 • Individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling. 

Een consult bestaat uit contacttijd en indien nodig een individueel dieetvoorschrift. De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren. 

 

No-show en annulering van een afspraak 
Bent je verhinderd voor een afspraak, vraag ik je om de afspraak minimaal 24 uur van tevoren afzeggen of verplaatsen, zodat ik deze afspraak aan iemand anders kan aanbieden.  
Als je de afspraak niet tijdig verzet of annuleert, krijgt je de factuur met de consultkosten (no-show-tarief). Deze kosten worden niet vergoed van de zorgverzekeraar.  
Je kunt een afspraak afzeggen of verplaatsen via telefoon/voicemail op 06 – 20 10 24 24 of via email naar info@eatgrowflow.nl   

De no-show tarieven zijn:  

€ 80 voor een 60 min eerste intake consult 

€ 40 voor een 30 min vervolgafspraak  

€ 20 voor een 15 min vervolgafspraak 

Voorwaarden & Privacy

bottom of page